Privacy verklaring 

Voskamp Textiel Rijksstraatweg 148 7383 AX Voorst

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hier vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adres gegevens 

Telefoonnummer

E-mail adres

Geboorte datum

Bankrekening nummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doelen:

het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

om goederen bij je af te kunnen leveren

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om te onze diensten te verlenen waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze gegevens alleen verstrekken als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website goed werkt en onthouden bijv. jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stelen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij ns een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar a.r.voskamp@planet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, p jouw verzoek. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt o een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via a.r.voskamp@planet.nl

Voskamp Textiel

Rijkstraatweg 148

7383 AX Voorst

+31575501423